CONDICIONS GENERALS:

Per mitjà de la present, el/la alumne es compromet a participar activament en l’acció formativa per a la qual s’ha inscrit i declara conèixer els tràmits documentals que requereixin de la seva formalització. A efectes enunciatius s’enumeren els següents:

*altres documents que puguin ser requerits per les entitats competents de la subvenció.

L’alumne es compromet expressament a retornar el material lliurat, en cas d’abandonament del curs.

El que signa declara:

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), de 13 de desembre, AULA ACTIVA FORMACIÓ I SERVEIS, SL l’informa que les seves dades personals incorporades en aquest formulari, seran incloses en un fitxer creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè per a portar a terme el manteniment i control del curs, així com per a enviar-li informació comercial sobre els nostres serveis, a través de correu electrònic, postal o fax.

En tot cas, tindrà dret a accedir a la informació recopilada en aquest fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel·lar-la així com oposar-se al seu tractament dirigint-se per escrit a AULA ACTIVA FORMACIÓ I SERVEIS, SL, Sant Pere Més Alt 61-63, baixos, 08003, Barcelona o bé per correu electrònic lopd@aulaactiva.org