Bonificada – Aula Activa Formació i Serveis S.L.

BONIFICADA
sigsig

AULA ACTIVA, com a centre certificat i acreditat complint els requisits de la formació programada segons la Llei 30/2015 de 9 de setembre i el Real Decret , ofereix la possibilitat a totes les empreses d’aprofitar al màxim els avantatges de la formació bonificada, fent el millor ús del crèdit anual de què disposen per deduir de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Disposem d’una àmplia experiència en la gestió de bonificacions per a nombroses empreses clients que han confiat en nosaltres, fent bé la formació i la gestió del crèdit de bonificació corresponent o únicament la gestió administrativa dels tràmits a realitzar.

 

AULA ACTIVA realitza tots els tràmits que requereix el sistema, des de les comunicacions d’inici en l’aplicació informàtica, la gestió de la documentació necessària i adaptada als requeriments de la legislació vigent, fins a la resolució d’incidències en inspeccions, conciliació de crèdit, al·legacions o requeriments. Desenvolupem per als nostres clients totes les fases del procés, des de la detecció de les necessitats formatives, fins a l’execució de la formació, la seva avaluació i el seguiment dels seus resultats.

 

Tot això amb l’objectiu de simplificar al màxim les gestions a realitzar per part de l’empresa i que d’aquesta manera es pugui centrar en obtenir el màxim aprofitament de la formació realitzada.

 

AULA ACTIVA pot consultar el seu crèdit disponible per a aquest exercici 2018 i aconsellar sobre com optimitzar la seva gestió per obtenir el seu màxim aprofitament. Per a això ha de descarregar i fer-nos arribar el següent document degudament emplenat i signat.

 


Totes les Empreses disposen d’un crèdit anual per la formació dels seus treballadors que poden fer efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social un cop realitzada la mateixa (Llei 30/2015, del 9 de setembre i Real Decret 694/2017 del 3 de juliol pel qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral).Amb això, cada empresa pot establir el seu Pla de Formació interna sense cost o amb un petit cost addicional. A més si vostè tria Aula Activa, podem oferir-li:

  • Triar entre un catàleg de cursos amb temàtiques actuals, diverses i amb continguts de màxima qualitat.
  • Sense costos de gestió.
  • Estudi de la rendibilitat i optimització en la gestió del seu crèdit formatiu.
  • Gestió Integral de bonificacions davant la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) per un equip d’experts en bonificacions.
  • Gestió de tots els tràmits necessaris davant la FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

El crèdit anual disponible anirà en funció de la quantia ingressada per formació professional l’exercici anterior i de la plantilla de l’empresa segons la següent taula:

D’1 a 9 treballadors: 100% de la quota de FP, amb un mínim de 420 €
De 10 a 49 treballadors: 75% de la quota de FP
De 50 a 249 treballadors: 60% de la quota de FP
De 250 o més treballadors: 50% de la quota de FP

Les empreses amb més de 5 treballadors en plantilla hauran de participar en el finançament dels costos de formació. Aquest cofinançament serà el següent:

De 6 a 9 treballadors: 5%
De 10 a 49 treballadors: 10%
De 50 a 249 treballadors: 20%
De 250 o més treballadors: 40%

Aquest cofinançament podrà consistir en la part del cost formatiu no bonificat i/o al cost salarial que representi la realització de la formació dins l’horari laboral


Modalitat Presencial, Online i Mixta.

L’empresa podrà practicar la bonificació a partir del mes en què es comuniqui la finalització del grup formatiu.Les empreses que transmetin a través del Sistema RED la relació nominal de treballadors, hauran d’aplicar l’import de la bonificació a la casella 601 del TC1

Les empreses amb menys de 10 treballadors que no presentin TC2 aplicaran la bonificació en un document TC1 complementari.


Què és?

És un permís al treballador, autoritzat per l’empresa, per a la realització d’una formació adreçada a l’obtenció d’una acreditació oficial reconeguda.

L’empresa es podrà bonificar els costos salarials corresponents a les hores laborals que el treballador inverteixi en la seva formació, limitant-se a 200 hores per permís i curs acadèmic o any natural.

Requisits:

  • La formació deu aquesta reconeguda mitjançant una acreditació o titulació oficial
  • El seu objecte pot ser tant el desenvolupament professional com la formació personal del treballador
  • La modalitat d’impartició ha de ser presencial
  • S’ha d’informar a la RLT (representació legal dels treballadors) del gaudi de aquest permís