Consorci Sectorial 2019 – Aula Activa Formació i Serveis S.L.

CONSORCI – PLA SECTORIAL 2021 – 2022 (CONSORCI)
sigsig

SECTORIAL

Àmbit:
Tots
Agroalimentària
Comerç
Construcció
Educació, formació i lleure
Indústria
Sanitat, afers socials i serveis a les persones
Serveis a les empreses
Transports, comunicacions i mar
Turisme, hostaleria i joc

CODI NOM DATA INICI DATA FI HORARI HORES TIPUS LOCALITAT
PS20190091.010 ADOBE ILUSTRATOR I GRUP PLE 50 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.016 ADOBE ILUSTRATOR II GRUP PLE 45 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.017 ADOBE INDESIGN I GRUP PLE 50 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.018 ADOBE INDESIGN II GRUP PLE 45 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.019 ADOBE PHOTOSHOP GRUP PLE 45 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.020 Analítica Web i pla de màrqueting digital GRUP PLE 50 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.022 Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Alemany GRUP PLE 30 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.023 Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès GRUP PLE 30 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.024 Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès GRUP PLE 30 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.025 Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus GRUP PLE 30 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.026 Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Xinès GRUP PLE 30 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.028 Comerç electrònic i botiga virtual GRUP PLE 45 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.029 Comerç exterior GRUP PLE 40 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.030 Community manager GRUP PLE 50 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.046 Operació de carretons Norma Renovació UNE 58451 GRUP PLE 6 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.047 Operació de carretons Norma UNE 58451 GRUP PLE 24 Mixta Online + Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.048 Operació de carretons Norma UNE 58451 GRUP PLE 24 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.049 Posicionament web SEO/SEM GRUP PLE 60 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.051 Promoció i negoci a través de les xarxes socials GRUP PLE 40 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.003 MF0233 PS20190091.004 MF0973 PS20190091.005 MF0976 PS20190091.006 MF0978 PS20190091.007 MF0979 PS20190091.008 MF0980 PS20190091.009 MF0981 PS20190091.010 MP0111 ADGD0308 Activitats de gestió Administrativa (Certificat de Professionalitat) GRUP PLE 880 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.011 MF0969 PS20190091.012 MF0970 PS20190091.013 MF0971 PS20190091.014 MP0112 ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (Certificat de Professionalitat) GRUP PLE 430 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.021 Assessorament per a la creació d’empreses GRUP PLE 30 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.033 Comptabilitat avançada GRUP PLE 60 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.034 Comptabilitat bàsica GRUP PLE 60 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.042 Nòmines i Seguretat Social I GRUP PLE 30 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.043 Nomines i seguretat social nivell avançat GRUP PLE 40 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.001 Acompanyant de transport escolar i de menors GRUP PLE 18 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.002 Acompanyant de transport escolar i de menors GRUP PLE 18 Teleformació Online PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.027 Atenció d’usuaris amb necessitats especials GRUP PLE 8 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.031 Competència professional per al transport de mercaderies GRUP PLE 80 Mixta Online + Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.032 Competència professional per al transport de viatgers GRUP PLE 80 Mixta Online + Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20210080.003 Conducció de vehicles pesats C mercaderies 04/04/2022 Matins / tardes 95 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.035 Conducció de vehicles pesats C mercaderies GRUP PLE 95 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20210080.004 Conducció de vehicles pesats D viatgers (autobusos) Apunta’t Matins / tardes 95 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.038 Curs d’assistència a persones amb discapacitats GRUP PLE 6 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.039 Curs preparació per a la renovació del títol de conseller de seguretat GRUP PLE 40 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.041 Gestió de tràfic – transport de mercaderies GRUP PLE 14 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20200071-037.005 Obtenció ADR Bàsic + Especialitat Divendres tarda, dissabtes matí 27 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.045 Obtenció ADR Especialització GRUP PLE 9 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.050 Preparació a l´obtenció títol de conseller de seguretat ADR GRUP PLE 70 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.052 Renovació ADR Bàsic i especialització GRUP PLE 14 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.053 Renovació ADR especialització GRUP PLE 5 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.070 Tacògraf i temps de conducció per a conductors GRUP PLE 6 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.071 Tacògraf i temps de conducció per a gestors de tràfic GRUP PLE 18 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20190091.072 Transport per carretera: CAP ampliació GRUP PLE 35 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20210080-008 Transport per carretera: CAP. Formació contínua renovació 18, 19, 20, 26 i 27 de març 27/03/2022 Divendres tarda, dissabtes i diumenges matí 35 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20210080.009 Transport per carretera: CAP. Inicial accelerada, mercaderies 02/05/2022 Matins / tardes 140 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ
PS20210080.010 Transport per carretera: CAP. Inicial accelerada, viatgers Apunta’t Matins / tardes 140 Presencial Barcelona PREINSCRIPCIÓ

Promogut per:

SOC_COL

Log SEPE