Cursos SOC (FOAP 19) – Aula Activa Formació i Serveis S.L.

SOC 2022 (Programa FOAP)
sigsig

Pla de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya dirigit a:

  1. Treballador desocupats.
  2. Treballadors ocupats d’empreses privades amb possibilitats de compatibilitzar la formació en la feina (places limitades per convocatòria).

Requisits:

  • Estar inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur, com si són ocupades.
  • L’alumnat ha de complir els requisits que el programa de l’especialitat formativa preveu, o bé els previstos en el Reial decret que reguli el certificat de professionalitat en què s’hagi d’inscriure.

Promogut per:

SOC_COL

Log GENCAT
Log SEPE

Aula Activa realitzarà el procés de selecció de les persones desocupades i treballadores que participen en les accions formatives, en funció del compliment de les condicions generals de preinscripció del centre, i atenent les prioritats i requeriments del programa de formació, i als criteris indicats amb l’Ordre TSF/170/2018 i  la resolució TSF/2866/2020 de 11 de novembre.