Garantia Juvenil – Aula Activa Formació i Serveis S.L.

GARANTIA JUVENIL 2021
sigsig

El “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa individualitzat que et guiarà i acompanyarà al llarg d’un itinerari formatiu preparat per a tu, i del qual l’últim objectiu és la teva inserció al mercat de treball o l’autoocupació. Està dissenyat a la teva mesura, tenint en compte les demandes de les empreses. Partint del teu grau de capacitació, millorem la teva qualificació, amb l’objectiu que accedeixis al món laboral.

Requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

Per a poder participar al PICE hauràs de complir el requisits definits pel Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que són els següents:

  1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea.
  2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  3. Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de sol·licitar la inscripció.
  4. No haver treballat ni haver rebut accions formatives el dia natural anterior a la data de presentació de la solicitud.*
  5. Emplenar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.*

*Després de l’entrada en vigor del Real Decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Què he de fer per a inscriure’m al PICE?

    1. Si no ets beneficiari de la Garantia Juvenil:

El primer és donar-te d’alta al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Pots fer-ho:
a) Als Serveis Públics d’Ocupació (SOC)
b) A les Cambres de Comerç:
· Acudeix a la teva Cambra de Comerç més propera amb el teu DNI en vigor.
· T’aconsellem que portis el teu CV imprès, t’ajudarà amb la teva inscripció.

    1. Si ja ets beneficiari de la Garantia Juvenil:

Ja pots inscriure’t als nostres cursos!

Promogut per:

Footer GJ

Aula Activa realitzarà el procés de selecció de les persones treballadores que participen en les accions formatives, en funció del compliment de les condicions generals de preinscripció del centre, i atenent les prioritats i requeriments del programa de formació, i als criteris indicats al Programa Integral de Cualificación y Empleo, cofinançat pel fons social europeu dins del marc del programa operatiu d’ocupació juvenil (POEJ) 2014-2020.