FORMACIÓ CONTÍNUA (CONSORCI 16)
sigsig

TRANSVERSAL

Àmbit:

CODI NOM DATA INICI DATA FI HORARI HORES TIPUS LOCALITAT
PT20160127.026 Community manager 07/11/17 05/12/17 50 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.029 Funcions del representant legal dels treballadors Pendent de programació 24 Mixta BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.052 Operació de carretons Norma UNE 58451 Pendent de programació 24 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.055 Posicionament web SEO/SEM Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.059 Representació legal a l’empresa Pendent de programació 45 Mixta BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.063 Xarxes socials Pendent de programació 30 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.025 Atenció al client Pendent de programació 30 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.027 Comptabilitat bàsica Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.036 Igualtat i no discriminació en l’entorn laboral Pendent de programació 20 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.054 Plans d’igualtat Pendent de programació 20 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.060 Sistemes de gestió de qualitat Pendent de programació 30 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.032 Gestió del temps Pendent de programació 20 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.034 Habilitats de comunicació Pendent de programació 30 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.035 Habilitats directives 16/11/17 30/11/17 Tarda 20 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.038 Lideratge d’equips Pendent de programació Tarda 30 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.061 Tècniques de negociació Pendent de programació Tarda 30 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.062 Treball en equip Pendent de programació 30 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.001 Anglès A.1.A. Pendent de programació 75 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.002 Anglès A.1.A. Pendent de programació 75 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.003 Anglès A.1.B. Pendent de programació 75 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.004 Anglès A.1.B. 24/10/17 05/12/17 75 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.005 Anglès A.2.A. 17/11/17 05/12/17 Matí 75 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.006 Anglès A.2.A. 17/11/17 05/12/17 75 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.007 Anglès A.2.B. 10/10/17 05/12/17 75 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.008 Anglès A.2.B. Pendent de programació 75 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.009 Anglès B.1.A. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.010 Anglès B.1.A. 02/11/17 05/12/17 75 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.011 Anglès B.1.B. Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.012 Anglès B.1.B. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.013 Anglès B.1.C. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.014 Anglès B.1.C. Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.015 Anglès B.1.D. Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.016 Anglès B.1.D. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.017 Anglès B.2.A. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.018 Anglès B.2.A. 24/10/17 05/12/17 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.019 Anglès B.2.B. Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.020 Anglès B.2.B. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.021 Anglès B.2.C. Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.022 Anglès B.2.C. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.023 Anglès B.2.D. Pendent de programació 60 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.024 Anglès B.2.D. Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.039 Manipulació d’aliments Pendent de programació 10 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.040 Manipulació d’aliments Pendent de programació 10 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.056 Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) 02/11/17 05/12/17 50 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.057 Primers auxilis Pendent de programació 30 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.037 Introducció a Administrador SO Linux Pendent de programació 60 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.042 MOS: Microsoft Office Access Pendent de programació 45 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.043 MOS: Microsoft Office Excel Pendent de programació 45 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.044 MOS: Microsoft Office Excel Pendent de programació 45 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.045 MOS: Microsoft Office Excel II 07/11/17 05/12/17 30 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.046 MOS: Microsoft Office Outlook 07/11/17 05/12/17 35 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.047 MOS: Microsoft Office PowerPoint Pendent de programació 35 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.048 MOS: Microsoft Office Word Pendent de programació 45 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.049 MOS: Microsoft Office Word Pendent de programació 45 Presencial BARCELONA PREINSCRIPCIÓ
PT20160127.050 MOS: Microsoft Office Word II Pendent de programació 30 Teleformació ONLINE PREINSCRIPCIÓ

Finançat per:

Logo GENCAT

Logo SEPE

Organitzat per:

Log AA