GARANTIA JUVENIL (2016-2017)
sigsig

Pla de formació de Garantia Juvenil adreçat a joves entre 16 i 30 anys amb l’objecte de orientar i facilitar la inserció laboral, projecte que subvenciona i promou La Cambra de Comerç de Barcelona.

Requisits:

  1. Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil. Des d’Aula Activa es podem fer el tràmit.
  2. Tenir més de 16 i menys de 30 anys.
  3. No haver treballat ni haver rebut formació reglada el dia abans de la sol·licitud.

Finançat per:

Logo EUROPA

Logo Garantia Juvenil
Logo SEPE
Logo Cámaras

Organitzat per:

Log AA

Aula Activa realitzarà el procés de selecció de les persones treballadores que participen en les accions formatives, en funció del compliment de les condicions generals de preinscripció del centre, i atenent les prioritats i requeriments del programa de formació, i als criteris indicats amb la resolució EMO/218/2015.