Política de qualitat – Aula Activa Formació i Serveis S.L.

POLÍTICA DE QUALITAT
sigsig

L’objecte principal d’Aula Activa Formació i Serveis, SL, des de la seva constitució és la prestació de serveis de formació i estudis de necessitats formatives, amb els màxims nivells de qualitat, incorporant com a valors diferenciadors, la capacitat de resposta, capacitat i competència, de manera que s’identifiquin i satisfacin les necessitats dels nostres clients, a la vegada que es compleixen els requisits legals i complementaris que es puguin aplicar a l’organització

Aula Activa Formació i Serveis, SL, situa la seva visió de futur a aconseguir una posició de lideratge constituint-se com una organització referent dins del sector de la formació que gestiona els seus recursos amb eficàcia i eficiència.

D’aquesta manera, tota l’organització està implicada en la consecució de la qualitat i en assegurar la seva competitivitat, procurant difondre una cultura de millora contínua dels nostres processos. 

Per tot això i com a compromís amb la Qualitat, la Direcció d’Aula Activa Formació i Serveis, SL. estableix la següent Política de Qualitat:

  • Definir, implantar, desenvolupar, mantenir i millorar un sistema de Gestió de la Qualitat. Tot això amb la finalitat de millorar contínuament l’eficàcia i eficiència de l’acompliment de l’organització, basat en la norma ISO 9001 (en la seva última versió) 
  • Millorar contínuament els serveis i l’atenció als requeriments dels nostres clients, treballant en la prevenció de no conformitats i donant sempre una resposta ràpida, constructiva i favorable.
  • Oferir un servei de formació que satisfaci les necessitats, expectatives i exigències dels nostres clients, per a aconseguir la satisfacció dels mateixos sent aquest nostre principal argument, com a element diferenciador dins del nostre sector.
  • Comptar amb personal amb la formació i la motivació suficients, i així aconseguir la millora dels processos i la seva orientació a la satisfacció dels clients i del propi personal.

La política es concreta i desplega en objectius específics que són periòdicament avaluats i es fixen anualment, i només es poden aconseguir, amb la total responsabilitat i formació continuada de cada membre d’aquesta empresa.

El compromís amb la qualitat és part fonamental de la cultura d’Aula Activa Formació i Serveis, SL, a través d’una activa participació i dedicació de cadascun dels seus empleats.
Tots els detalls de les polítiques i dels processos es descriuen en la documentació del Sistema de la Qualitat de forma simple i dinàmica, i és entesa, implementada i mantinguda a tots els nivells de l’organització.
Per això podem concloure que aquesta política:

– És apropiada al propòsit i context de l’organització i dóna suport a la nostra direcció estratègica.

– Proporciona un marc de referència per a l’establiment dels objectius de la qualitat.

– Ens permet adquirir el compromís de:

– Complir els requisits aplicables relacionats amb la nostra activitat.

– Carantir la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat.